Projekt pod klucz

Rozszerzony nadzór autorski jest formą przejęcia w imieniu inwestora dozoru prac realizacyjnych. Jest to propozycja dla tych osób, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą samodzielnie uczestniczyć w procesie realizacji, które z powodu braku wiedzy fachowej lub czasu nie chcą same podejmować się wyzwania koordynacji prac. Wybór opcji projekt “pod klucz”, pozwala na maksymalne odciążenie klienta z potrzeby kontaktów z wykonawcami i całkowite przejęcie koordynacji inwestycji. W ramach projektu pod klucz zajmujemy się koordynacja harmonogramem prac celem zapewnienia ich właściwej kolejności, płynności, terminowości i spójności z dokumentacją projektu wnętrza. Nadzorujemy postęp prac oraz zgodność na budowie-  jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcami. W ramach współpracy zajmujemy się zamówieniami i dostawami materiałów, mebli, wyposażenia niezbędnych do realizacji wnętrza zgodnie z projektem.

Co zawiera?

 • inwentaryzacja wnętrza – pomiar stanu istniejącego     

 • precyzyjnie przeprowadzona analiza potrzeb Klienta

 • rzuty funkcjonalne – przedstawienie 2-3 propozycji aranżacji poszczególnych pomieszczeń w postaci rzutów 2D z góry, z rozmieszczeniem ścian i elementów wyposażenia

 • konsultacje z Klientem i dopracowanie wybranej wersji rzutu funkcjonalnego

 • przedstawienie koncepcji wizualnej w postaci poglądowych wizualizacji 3D z uwzględnieniem kolorów, materiałów oraz elementów wyposażenia  

 • konsultacje z Klientem i dopracowanie wizualizacji

 • projekt wykonawczy zawierający rysunki techniczne niezbędne dla wykonawców:
  – inwentaryzację wnętrza
  – rzut funkcjonalny
  – rzut układu ścian
  – rzut układu posadzki
  – rzut układu sufitów
  – rzut instalacji elektrycznej
  – rzut wodno – kanalizacyjny i centralnego ogrzewania
  – rzuty widoków ścian
  – rozrys schematów mebli i pozostałych elementów wykonywanych na indywidualne zamówienie

 • zestawienie materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia zawierające producenta, model, ilość, miejsce sprzedaży

 • przygotowanie zamówień w poszczególnych sklepach, hurtowniach i u podwykonawców

 • ustalenie i kontrola harmonogramu pracy na budowie

 • omówienie rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie

 • koordynacja pracy wykonawców: ekipy budowlanej, elektryków, hydraulików, szklarzy, parkieciarzy, stolarzy

 • uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zmiennych, w przypadku takiej konieczności

 • stwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową

 • przygotowanie inwestycji do odbioru przez Klienta poprzez uzupełnienie dodatków i drobnych elementów wyposażenia ujętych w projekcie wraz z gruntownym sprzątaniem.