Projekt pod klucz

Rozszerzony nadzór autorski jest formą przejęcia w imieniu inwestora dozoru prac realizacyjnych. Jest to propozycja dla tych osób, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą samodzielnie uczestniczyć w procesie realizacji, które z powodu braku wiedzy fachowej lub czasu nie chcą same podejmować się wyzwania koordynacji prac. Wybór opcji projekt “pod klucz”, pozwala na maksymalne odciążenie klienta z potrzeby kontaktów z wykonawcami i całkowite przejęcie koordynacji inwestycji. W ramach projektu pod klucz zajmujemy się koordynacja harmonogramem prac celem zapewnienia ich właściwej kolejności, płynności, terminowości i spójności z dokumentacją projektu wnętrza. Nadzorujemy postęp prac oraz zgodność na budowie-  jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcami. W ramach współpracy zajmujemy się zamówieniami i dostawami materiałów, mebli, wyposażenia niezbędnych do realizacji wnętrza zgodnie z projektem.

Co zawiera?

 • inwentaryzacja wnętrza – pomiar stanu istniejącego
 • precyzyjnie przeprowadzona analiza potrzeb Klienta
 • rzuty funkcjonalne – przedstawienie 2-3 propozycji aranżacji poszczególnych pomieszczeń w postaci rzutów 2D z góry, z rozmieszczeniem ścian i elementów wyposażenia
 • konsultacje z Klientem i dopracowanie wybranej wersji rzutu funkcjonalnego
 • przedstawienie koncepcji wizualnej w postaci poglądowych wizualizacji 3D z uwzględnieniem kolorów, materiałów oraz elementów wyposażenia
 • konsultacje z Klientem i dopracowanie wizualizacji
 • projekt wykonawczy zawierający rysunki techniczne niezbędne dla wykonawców:
  – inwentaryzację wnętrza
  – rzut funkcjonalny
  – rzut układu ścian
  – rzut układu posadzki
  – rzut układu sufitów
  – rzut instalacji elektrycznej
  – rzut wodno – kanalizacyjny i centralnego ogrzewania
  – rzuty widoków ścian
  – rozrys schematów mebli i pozostałych elementów wykonywanych na indywidualne zamówienie
 • zestawienie materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia zawierające producenta, model, ilość, miejsce sprzedaży
 • nadzór nad realizacją i kontrola zgodności wykonywanych prac z postępami na budowie w odniesieniu do dokumentacji projektowej
 • uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zmiennych
 • wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie