Projekt funkcjonalny

Jest to forma projektu często wybierana przez osoby mogące dokonać zmian w układzie jeszcze budowanych obiektów, Inwestorów mogących dokonać tzw. zmian lokatorskich w budynkach wielorodzinnych lub Inwestorów samodzielnie realizujących inwestycje w postaci obiektów wolnostojących np. domów jednorodzinnych. Projekt funkcjonalny jest jednocześnie pierwszym etapem koncepcyjnego projektu wnętrza.

Co zawiera?

  • rzuty funkcjonalne – przedstawienie 2-3 propozycji aranżacji poszczególnych pomieszczeń w postaci rzutów 2D z góry, z rozmieszczeniem ścian i elementów wyposażenia;
  • konsultacje z Klientem i dopracowanie wybranej wersji rzutu funkcjonalnego;
  • rysunki techniczne w postaci rzutów z określoną lokalizacją punktów instalacji elektrycznej, hydraulicznej, CO.