Dotacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu wprowadzenie na rynek lokalny oraz obszar działania LGD Kraina Św. Anny, innowacyjnej i nowoczesnej usługi w zakresie wykonywania projektów wizualizacji budynków, wnętrz oraz dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych w ramach oferty Studia Projektowego KWKONCEPT, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywane wyniki operacji:

  • utworzenie nowego przedsiębiorstwa
  • utworzenie miejsca pracy,
  • ukończenie szkolenia podnoszącego kompetencje z zakresu nowej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.